Brief Introduction to TSR Software Repository


tsr_architecture

Version

Current Version 4.1

Contributors

The following is a list of contributors to the software repository. (Ranked by last name, up to Feb. 2012)

蔡斯博(Sibo Cai)程劭斌(Shaobin Cheng)程志文(Zhiwen Cheng)房路(Lu Fang)
郭玉辉(Yuhui Guo)华哲邦(Zhebang Hua)黄艺燕(Yiyan Huang)金靖(Jing Jin)
金庸(Yong Jin)敬丹(Dan Jing)李戈(Ge Li)李萌(Neo)
李田(Tian Li)李琰(Yan Li)刘昌盛(Changsheng Liu)刘飞(Fei Liu)
刘艳军(Steve Liu)刘尧(Yao Liu)罗贝尔(Beier Luo)罗曦光(Xiguang Luo)
梅宏(Hong Mei)潘颖(Ying Pan)浦甲列(Jialie Pu)邵凌霜(Lingshuang Shao)
宋怀达(Huaida Song)孙立伟(Liwei Sun)王乐业(Leye Wang)王立杰(lijiejacy)
魏勇(Yong Wei)谢冰(Bing Xie)谢海劝(Haiquan Xie)薛大宇(Dayue Xue)
杨芙清(Fuqing Yang)张静(Jing Zhang)张良杰(Liangjie Zhang)张灵箫(Lingxiao Zhang)
张学伟(Xuewei Zhang)赵俊峰(Junfeng Zhao)郑晓霞(Xiaoxia Zheng)朱子骁(Zixiao Zhu)
邹艳珍(Yanzhen Zou)

Contact Us

  • Tel.: 010-62751794
  • Fax: 010-62751792
  • E-mail: tsr@sei.pku.edu.cn
  • Address: Yiheyuan Road #5, Haidian District, Beijing China
Contact Us: Tel.:010-62751794  /   Fax:010-62751792 / E-mail:tsr@sei.pku.edu.cn
Address: Yiheyuan Road #5, Haidian District, Beijing China   /   © SEI of Peking University